top of page

ליווי זוגי

זוגיות היא מערכת היחסים המורכבת והמרתקת ביותר שאני חווה ומכירה. היא בעלת יכולת לאתגר ולהכאיב לנו, אך מנגד גם לרפא ולפתח אותנו ברמה שאין לה שיעור. היא המצע עליה אנחנו מבססים את השגרה שלנו, קמים איתה בבוקר והולכים לישון איתה בלילה, ולכן משפיעה על כל יתר מערכות היחסים והמרחבים בחיינו.

בתוך המרחב הזוגי יש לנו אפשרות ללמוד שיעורים עמוקים ומשמעותיים בנוגע לעצמי, להורות, לתקשורת, למיניות, להגשמה ולכל נושא אחר שמעסיק אותנו. 

מתוך האמונה שזוגיות היא מרחב בעל פוטנציאל ריפוי עמוק, בחרתי ללוות זוגות במצבי משבר ובצמתי חיים משמעותיים. אני פוגשת זוגות אשר שואפים לחזק את התשתית המשותפת, לקחת אחריות וללמוד דרך קרובה ונעימה יותר לחיות יחד ולהתמודד באומץ ובתבונה עם אתגרי החיים המשותפים.

תהליך הליווי שאני מציעה מעניק כלים פרקטיים ליצירת דיאלוג זוגי אינטימי, כנה ופתוח. דיאלוג המבסס שותפות, קרבה, היכרות עמוקה והתמודדות חכמה עם קונפליקטים. 
 

התהליך משלב עקרונות מתוך עולמות הגישור, התקשורת המקרבת, תרפיית המפגש, אימון וכלים טיפוליים נוספים. הוא ממוקד מטרות, פרקטי ועמוקמובנה אך גמיש, ומלא ביצירתיות והקשבה עמוקה.

אני רואה את הזוגות שלי כמומחים לקשר שלהם. החוכמה, האחריות והניסיון נמצאים אצלם. אני לומדת דרכם את מערכת היחסים הייחודית שלהם, והולכת איתם בדרך המתאימה לצרכיהם, לקצבם ולאופן שבו הכי נוח להם ללמוד.

את הכלים שאני מציעה אני מניחה לפניהם כמו "בגדים בחנות". עליהם "למדוד" אותם, להתנסות בהם ולהחליט בעצמם אם הם נוחים לגופם ונכונים לליבם. רק אז יוכלו לאמצם ובפועל להטמיע אותם בתוך חיי היומיום המשותפים.

אלו לא תבניות שהם צריכים להיכנס לתוכן, אלא שפה חדשה ואותנטית שהם מפתחים יחד כדי להתקרב ולהתחזק. 

במקביל, אני מקבלת באהבה גם זוגות/יחידים/משפחות לפגישות יעוץ חד פעמיות.
מתי ולמתי פגישה כזו מתאימה?
- לקראת קבלת החלטה מורכבת שמערבת מספר אנשים
- לקראת שיחה טעונה ומאתגרת שמבקשת התייחסות והכנה
- בתוך קונפליקט ממוקד שרוצים לנסות להבין ולהתמודד אתו בדרך מיטיבה ומצמיחה
- בדילמה ספציפית שקשורה במערכת יחסים אינטימית ויקרה ללב
- בשאיפה להעמיק את ההבנה לגבי רגש/תחושה/סוגיה מסוימת שמלווים אתכם בקשר למישהו או לקשר יקר

כלומר, כל נקודה שבה אני יכולה להוות גורם תומך, מחדד, מחזק, מתווך, או משקף לגבי סוגיה ספציפית שקשורה במערכות יחסים.

041A2442.jpg
bottom of page